Spolupráce

Hanácká mozeka spolupracuje s nejrůznějšími soubory a spolky ze širokého okolí. Patří mezi ně např.:

Mimo folklorní soubory také spolupracujeme s těmito pěveckými sbory