Článek o naší návštěvě města Revúca

18.1.2017

Článek i s fotogalerií si můžete přečíst zde:

https://www.revuca.sk/oznamy/intenzivne-stretnutia-v-jubilejnom-roku-2017.html

Intenzívne stretnutia v jubilejnom roku 2017

Celý rok 2017 sa niesol v duchu 50. výročia podpísania Dohody o spolupráci a teda 50 rokov udržiavania a utužovania veľmi úzkych družobných vzťahov mesta Revúca a mesta Litovel.

Oslavy výročia boli zahájené v sobotu 14. januára 2017 na Gemerskom plese v Mestskom dome kultúry v Revúcej. Hostí z partnerského mesta Litovel sprevádzal súbor Hanácka môzeka, ktorý nielen odprezentoval tradičný regionálny folklór, ale aj odštartoval začiatok roka spoločných podujatí v oboch partnerských mestách.

Prvou akciou na pôde Litovla bol tradičný mestský ples, na ktorom sa zúčastnila delegácia z Revúcej spolu s folklórnym súborom Šumiačan. Pohostinnosť českých partnerov spolu so zvučnými hlasmi slovenských folkloristov zabezpečili nezabudnuteľné okamihy a upevnili hodnoty priateľstva občanov partnerských miest.

V dňoch 27. – 29. apríla 2017 sa Revúca stala centrom mladých i dospelých divadelníkov, ktorí sa zúčastnili 43. ročníka krajskej súťažnej prehliadky Zochova divadelná Revúca. Pódium divadelnej sály patrilo aj divadelnému odboru Sokol Litovel, ktorý sa predstavil divadelnou hrou FurtFURIANTI.

Posilnenie cezhraničnej spolupráce nastalo aj v oblasti vzdelávania. Žiaci a pedagógovia zo Základnej školy Víťezná z Litovla spolu s detským speváckym súborom Mládí v dňoch 17. – 20. mája 2017 navštívili žiakov z partnerskej školy ZŠ J. A. Komenského v Revúcej. V podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia žiaci základných škôl odprezentovali vlastné výtvarné práce na výstave „Svet okolo nás“ a v priestoroch Mestského domu kultúry Revúca na Slávnostnej akadémii spoločne oslávili viac ako 30-ročné priateľstvo oboch škôl.

Informácie o histórii a spolupráci miest boli propagované aj prostredníctvom výstav. Vo výstavnej sieni Mestského klubu Litovel bola inštalovaná výstava s názvom „50 let Partnerství měst Revúca a Litovel“. V termíne od 9. júna do 31. júla 2017 v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola výstava s názvom „Litovel pre Revúcu, Revúca pre Litovel“.

Bohatý kultúrny program, sprievodné akcie pre celé rodiny a jarmočné stánky. Aj o tom boli tohtoročné Dni mesta Revúca (16. – 18. jún 2017). Počas akcie pódium patrilo aj folkloristom zo súboru Hanačka a hudobníkom z Hanáckej môzeky, ktorí prezentovali piesne a tanečné pásma z oblasti Hané. Súčasťou mestských osláv bolo aj slávnostné oceňovanie osobností mesta Revúca, počas ktorých najvyšší predstavitelia oboch miest podpisom potvrdili pokračovanie Dohody o spolupráci.

V termíne 08. – 10. septembra 2017 delegácia z Revúcej prijala pozvanie na kultúrno-spoločenské podujatie Litovelské slávnosti, na ktorom prostredníctvom svojho stánku na Námestí Přemysla Otakara odprezentovala mesto Revúca a folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a ľudových tradícií.

V dňoch 06. – 08. októbra 2017 navštívili mesto Revúca seniori z Litovla, ktorí ochutnali slovenské špeciality na salaši Zbojská, zažili jesennú atmosféru kultúrneho podujatia Jazda sv. Huberta a oboznámili sa s históriou nášho mesta v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia.

Za účelom vzájomného spoznávania a zlepšenia kvality služieb v oblasti turizmu a propagácie česko-slovenského družobného partnerstva nadviazali spoluprácu aj Turistické informačné centrum Revúca a Turistické informačné centrum Litovel. Centrá výmenou propagačných materiálov zlepšili povedomie občanov oboch miest o zaujímavostiach, turistických možnostiach, prírodných a kultúrnych hodnotách regiónov. Úzku spoluprácu nadviazali aj mestské noviny Revúcke listy a Litovelské noviny. Počas celého roka prinášali informácie o vzájomných aktivitách oboch miest, ako aj zaujímavé podrobnosti o partnerskom meste.

Záver roka týchto jedinečných osláv patril adventným koncertom. Dňa 9. decembra 2017 o 17:30 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca diakona v Revúcej vystúpil komorný spevácky zbor absolventov GJO Litovel s Jírovci. Predvianočnú atmosféru plnú hudby a pokoja v sprievode nádherných tónov adventu v podaní Speváckeho zboru Quirin zažili Litovelčania 16. decembra 2017 v Kostole sv. Marka.

Pevne veríme, že doterajšie návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej majú perspektívu v partnerskej spolupráci s aktívnym zapojením občanov oboch miest pokračovať aj naďalej.

 

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Revúca